İnsan Kaynakları

Başvuru
İnternet üzerinden başvurular alınmaktadır.
İşe Alım Süreci
Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, kurum kültürüne ayak uydurabilecek adayları kurumumuza katmak ve bu sayede sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, Kurumun vizyon ve misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır.
İşe alımlarda öncelikli kriterlerimiz;  Pozisyona göre bazen teknik bilgi ve beceri iş başında kazandırılmakta bazen de tecrübeli ve alanında yetkin kişiler tercih edilmektedir.
Sürecin İşleyişi
Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İnsan Kaynakları na internetten üzerinden gelen değerlendirilecek kişiler için ön değerlendirme sürecini yöneterek adayı mülakata davet eder.   ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir. Süreç iolumlu olduğunda adayın daha önce çalışmış olduğu yerlerle görüşme yapılır .Referans araştırması olumlu ise Genel Müdür’e iletilir ve Genel Müdür ün onayı ile adaya İşe Giriş Evrak Listesi verilir.

İnsan Kaynakları Formu

Randevu İçin: 0342 329 27 27E-Randevu & E-Sonuç
+ +