Yeni Doğan Yoğun Bakım

Deneyimli  uzman doktor ve hemşire kadrosuyla hizmet vermektedir. Amacımız erken doğan veya zamanında doğan hasta bebekleri sağlıklı biçimde hayata kazandırmaktadır.

24 saat uzman  doktor ve yeni doğan hemşireleri ile en son tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Yenidoğan bebeklerin beslenmesinde en üst düzey hijyen kanallarında ve en uygun dozlarda sağlanma amacıyla kurulan TPN ünitesi ilimizde ilktir.

Gerektiğinde çocuk kardiyoloji çocuk nefroloji çocuk cerrahisi ortopedi beyin cerrahisi konsultasyonu istenmektedir.

32 haftanın altında doğan bebeklerde haftalık kronial usg kontrolleri ve 1. ayından itibaren rutin göz kontrolleri yapılmaktadır.

Ünitemiz kendi hastanemiz dışında diğer hastanelerden de bebek kabul etmektedir.Gerektiğinde transferi kendi transpoart kuvözümüzle yapmaktayız.

Kafa içi basınç ve kanama tanısı amacıyla rutin olarak yenidoğan tüm bebeklere kranial (kafa) usg transfontonel yapılmaktadır.

33 hafta ve altı 2000 Gr ve altı doğan tüm prematüre bebeklerde 28 gününü tamamlamadan rop göz muayenesi yaptırılmaktadır.

Ünitemiz Donanımı

 • 10 adet açılabilir yatak
 • 23 standart küvöz
 • 16 ventilatör (Solunum cihazı)
 • 2 taransport küvözü
 • 1 temas izolasyon odası – 1 solunum izolasyon odası
 • Hafif ve ağır hasta bebeklerin izlendiği 2 ayrı bölüm
 • Her küvöz için monitör
 • Emzirme ve mama hazırlama odası

Ünitemizde uygulanan tedavi ve girişimler

 • Total paranteral beslenme
 • Ventilatör tedavisi
 • Umblikol arter ve ven kateterizasyonu)
 • Santral ven kateterizasyonu
 • Fototerapi (Sarılı bebeklerde ışık tedavisi)
 • Exchange taransfüzyon
 • Surfaktan uygulaması
 • Neopaf uygulaması (Yenidoğan canlandırma)
Randevu İçin: 0342 329 27 27E-Randevu & E-Sonuç
+ +